MÁY NÉN LẠNH EMBRACO

Hổ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Công trình

Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

MÁY NÉN LẠNH EMBRACO

mỗi trang
Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ2212GK

Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ2212GK

Máy nén lạnh Embraco Model UNJ2212GK Công suất điện (HP): 1 HP Môi chất lạnh: R404 Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ2192GK

Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ2192GK

Máy nén lạnh Embraco Model UNJ2192GK Công suất điện (HP): 3/4 HP Môi chất lạnh: R404 Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ9232E

Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ9232E

Máy nén lạnh Embraco Model UNJ9232E Công suất điện (HP): 1 1/8 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ9226E

Máy nén lạnh Embraco - Model UNJ9226E

Máy nén lạnh Embraco Model UNJ9226E Công suất điện (HP): 7/8 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model UNE9213E

Máy nén lạnh Embraco - Model UNE9213E

Máy nén lạnh Embraco Model UNE9213E Công suất điện (HP): 1/2 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model UNE6210E

Máy nén lạnh Embraco - Model UNE6210E

Máy nén lạnh Embraco Model UNE6210E Công suất điện (HP): 1/3 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9238GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9238GK

Máy nén lạnh Embraco Model NJ9238GK Công suất điện (HP): 1 1/2 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: MBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model J9232GK

Máy nén lạnh Embraco - Model J9232GK

Máy nén lạnh Embraco Model J9232GK Công suất điện (HP): 1 3/8 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: MBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9232GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9232GK

Máy nén lạnh Embraco Model NJ9232GK Công suất điện (HP): 1 3/8 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: MBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9226GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9226GK

Máy nén lạnh Embraco Model NJ9226GK Công suất điện (HP): 1 1/4 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: MBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ2212GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ2212GK

Máy nén lạnh Embraco Model NJ2212GK Công suất điện (HP): 1 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NT2178GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NT2178GK

Máy nén lạnh Embraco Model NT2178GK Công suất điện (HP): 3/4 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NT2180GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NT2180GK

Máy nén lạnh Embraco Model NT2180GK Công suất điện (HP): 3/4 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ2192GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ2192GK

Máy nén lạnh Embraco Model NJ2192GK Công suất điện (HP): 3/4 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model T2168GK

Máy nén lạnh Embraco - Model T2168GK

Máy nén lạnh Embraco Model T2168GK Công suất điện (HP): 1/2 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NEK2134GK

Máy nén lạnh Embraco - Model NEK2134GK

Máy nén lạnh Embraco Model NEK2134GK Công suất điện (HP): 3/8 HP Môi chất lạnh: R404A Cấp độ lạnh: LBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9232E

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9232E

Máy nén lạnh Embraco Model NJ9232E Công suất điện (HP): 1 1/8 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9226E

Máy nén lạnh Embraco - Model NJ9226E

Máy nén lạnh Embraco Model NJ9226E Công suất điện (HP): 7/8 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model T6220E

Máy nén lạnh Embraco - Model T6220E

Máy nén lạnh Embraco Model T6220E Công suất điện (HP): 5/8 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NE9213E

Máy nén lạnh Embraco - Model NE9213E

Máy nén lạnh Embraco Model NE9213E Công suất điện (HP): 3/4HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109
Máy nén lạnh Embraco - Model NE6210E

Máy nén lạnh Embraco - Model NE6210E

Máy nén lạnh Embraco Model NE6210E Công suất điện (HP): 1/3 HP Môi chất lạnh: R22 Cấp độ lạnh: HMBP Nguồn điện: 1P Xuất xứ: Brazil Hãng sản xuất: Embraco
0936.910.109

Top

   (0)