DÀN LẠNH MELUCK

Hổ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Công trình

Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

DÀN LẠNH MELUCK

mỗi trang
Dàn lạnh Meluck - Model DD29/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DD29/503A

Dàn lạnh Meluck Model DD29/503A Công suất điện (HP): 30,5KW 30HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD24/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DD24/503A

Dàn lạnh Meluck Model DD24/503A Công suất điện (HP): 25,2KW 20HP-25HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD19/453A

Dàn lạnh Meluck - Model DD19/453A

Dàn lạnh Meluck Model DD19/453A Công suất điện (HP): 20KW 20HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD15.5/502A

Dàn lạnh Meluck - Model DD15.5/502A

Dàn lạnh Meluck Model DD15.5/502A Công suất điện (HP): 16,3KW 12HP-15HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD11/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DD11/402A

Dàn lạnh Meluck Model DD11/402A Công suất điện (HP): 11,6KW 12HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD9/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DD9/402A

Dàn lạnh Meluck Model DD9/402A Công suất điện (HP): 9,5KW-10HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD7.5/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DD7.5/402A

Dàn lạnh Meluck Model DD7.5/402A Công suất điện (HP): 7,9KW-7,5HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD6/352A

Dàn lạnh Meluck - Model DD6/352A

Dàn lạnh Meluck Model DD6/352A Công suất điện (HP): 6,3KW-6HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD4.5/312A

Dàn lạnh Meluck - Model DD4.5/312A

Dàn lạnh Meluck Model DD4.5/312A Công suất điện (HP): 4,7KW 5.5HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD3/312A

Dàn lạnh Meluck - Model DD3/312A

Dàn lạnh Meluck Model DD3/312A Công suất điện (HP): 3,2KW 3HP-3.5HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD2.3/311A

Dàn lạnh Meluck - Model DD2.3/311A

Dàn lạnh Meluck Model DD2.3/311A Công suất điện (HP): 2,4KW 3HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DL 14.5/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DL 14.5/402A

Dàn lạnh Meluck Model DL 14.5/402A Công suất điện (HP): 15,2KW 15HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 26/504A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 26/504A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 26/504A Công suất điện (HP): 27,3KW 30HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 23/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 23/503A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 23/503A Công suất điện (HP): 24,2KW 28HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 20/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 20/503A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 20/503A Công suất điện (HP): 21KW 25HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 17/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 17/503A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 17/503A Công suất điện (HP): 17,9KW Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 14.5/453A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 14.5/453A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 14.5/453A Công suất điện (HP): 14,7KW 15HP-18HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 11.5/502A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 11.5/502A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 11.5/502A Công suất điện (HP): 12,1KW 12HP-15HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 7.8/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 7.8/402A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 7.8/402A Công suất điện (HP): 8,2KW 10HP-12HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 6.8/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 6.8/402A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 6.8/402A Công suất điện (HP): 7,1KW 7,5HP-10HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 5.6/402A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 5.6/402A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 5.6/402A Công suất điện (HP): 5,9KW 5,5HP-7,5HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 4.2/352A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 4.2/352A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 4.2/352A Công suất điện (HP): 5,5 HP, 4,4 KW Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 2.7/312A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 2.7/312A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 2.7/312A Công suất điện (HP): 3.5 HP, 2.8 KW Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DJ 2.2/312A

Dàn lạnh Meluck - Model DJ 2.2/312A

Dàn lạnh Meluck Model DJ 2.2/312A Công suất điện (HP): 3 HP, 2.2 KW Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109

Top

   (0)