SẢN PHẨM

Hổ trợ trực tuyến

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Call/Zalo: 0936910109 - 0919908390 - 0967060706 - sales@compressorvietnam.com

Công trình

Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

SẢN PHẨM

mỗi trang
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4511Y

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4511Y

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ4511Y Công suất điện (HP): 1 HP Môi chất lạnh: R134A Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4492Y

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4492Y

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ4492Y Công suất điện (HP): 3/4 HP Môi chất lạnh: R134A Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4456Y-FZ1C

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4456Y-FZ1C

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4456Y-FZ1C Công suất điện (HP): 1/4 HP Môi chất lạnh: R134A Nguồn điện: 220-240 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4440Y-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4440Y-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4440Y-FZ1A Công suất điện (HP): 1/4 HP Môi chất lạnh: R134A Nguồn điện: 220-240 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4430Y-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4430Y-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4430Y-FZ1A Công suất điện (HP): 1/4 HP Môi chất lạnh: R134A Nguồn điện: 400-440 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4425Y-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4425Y-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4425Y-FZ1A Công suất điện (HP): Môi chất lạnh: R134A Nguồn điện: 400-440 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH4524F

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH4524F

Máy nén lạnh Tecumseh Model TFH4524F Công suất điện (HP): 2 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 400-440 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4517E

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4517E

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ4517E Công suất điện (HP): 1,5 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AJ5519E

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AJ5519E

Máy nén lạnh Tecumseh Model AJ5519E Công suất điện (HP): 1 4/7 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AJ5510F

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AJ5510F

Máy nén lạnh Tecumseh Model AJ5510F Công suất điện (HP): 5/6 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AJ5515E

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AJ5515E

Máy nén lạnh Tecumseh Model AJ5515E Công suất điện (HP): 1,25 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4460E-FZ1B

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4460E-FZ1B

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4460E-FZ1B Công suất điện (HP): 1/2 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 220-240V / 50-60Hz Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TAG4546Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TAG4546Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TAG4546Z Công suất điện (HP): 3,8 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 380 V/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH4540Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH4540Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TFH4540Z Công suất điện (HP): 3 2/7 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 400-440 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH4524Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH4524Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TFH4524Z Công suất điện (HP): 2 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 400-440 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4519Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4519Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ4519Z Công suất điện (HP): 1,6 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4517Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ4517Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ4517Z Công suất điện (HP): 1,5 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4440Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4440Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4440Z-FZ1A Công suất điện (HP): 1/3 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240V / 50-60Hz Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4430Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE4430Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE4430Z-FZ1A Công suất điện (HP): 1/4 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240V / 50-60Hz Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TAG2522Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TAG2522Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TAG2522Z Công suất điện (HP): 5,5 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 380 V/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TAG2516Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TAG2516Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TAG2516Z Công suất điện (HP): 4 HP Môi chất lạnh: R22 Nguồn điện: 380 V/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH2511Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH2511Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TFH2511Z Công suất điện (HP): 2,75 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 380 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH2480Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model TFH2480Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model TFH2480Z Công suất điện (HP): 2 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 380 V/ 3P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2464Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2464Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ2464Z Công suất điện (HP): 1,5 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2446Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2446Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ2446Z Công suất điện (HP): 1 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2440Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2440Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ2440Z Công suất điện (HP): 1 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2432Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2432Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ2432Z Công suất điện (HP): 3/4 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2428Z

Máy nén lạnh Tecumseh - Model CAJ2428Z

Máy nén lạnh Tecumseh Model CAJ2428Z Công suất điện (HP): 7/10 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2425Z-FZ3C

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2425Z-FZ3C

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE2425Z-FZ3C Công suất điện (HP): Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2415Z-GH1B

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2415Z-GH1B

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE2415Z-GH1B Công suất điện (HP): 3/8 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2415Z-GS1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2415Z-GS1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE2415Z-GS1A Công suất điện (HP): 3/8 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2410Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE2410Z-FZ1A

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE2410Z-FZ1A Công suất điện (HP): 3/8 HP Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 220-240 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE1420Z-FZ1B

Máy nén lạnh Tecumseh - Model AE1420Z-FZ1B

Máy nén lạnh Tecumseh Model AE1420Z-FZ1B Công suất điện (HP): Môi chất lạnh: R404A Nguồn điện: 208-220 V/1 P/50 HZ Xuất xứ: Pháp Hãng sản xuất: Tecumseh
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD29/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DD29/503A

Dàn lạnh Meluck Model DD29/503A Công suất điện (HP): 30,5KW 30HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD24/503A

Dàn lạnh Meluck - Model DD24/503A

Dàn lạnh Meluck Model DD24/503A Công suất điện (HP): 25,2KW 20HP-25HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109
Dàn lạnh Meluck - Model DD19/453A

Dàn lạnh Meluck - Model DD19/453A

Dàn lạnh Meluck Model DD19/453A Công suất điện (HP): 20KW 20HP Môi chất lạnh: R404A/R22 Xuất xứ: Trung Quốc Hãng sản xuất: Meluck
0936.910.109

Top

   (0)